Betalat medlemsavgiften?

Jätteviktigt att du betalar in medlemsavgiften om du väljer att stödja oss! Varje medlem registrerad hjälper oss i vårt arbete! Avgiften: se "Bli medlem!" i menyraden. Vi har från 2014 sänkt medlemsavgiften radikalt för att bredde rekryteringen! - Rösträtt/din medbestämmanderätt på årsmötet vilar i betald medlemsavgift. 

Om KvinnorKan

Kvinnor och män på lika villkor

KvinnorKan vill medverka till ett samhälle och ett näringsliv, nationellt och internationellt som tillvaratar allas möjligheter och intressen. Detta oberoende av kön, klass, etnisk bakgrund och nationalitet. - KvinnorKan är partipolitiskt obundna.

Wikifem

"Wikipedia är en av våra mest använda informationskällor. Men endast 9 % av de som skriver på Wikipedia är kvinnor. Det betyder att informationen som finns på Wikipedia till stor del styrs av män. Det är ett demokratiproblem vi måste ändra på. Wikifem är ett feministiskt initiativ med syfte att skapa och sprida kunskap på Wikipedia – om och för kvinnor."

EWL om Nordiskt Forum

European Women´s Lobby uppmärksammar Nordiskt Forum i Malmö 2014

EWL

European Women´s Lobby
With more than 2000 member organisations from across Europe, the EWL is the largest umbrella organisation of women’s associations in the EU, working to promote women’s rights and equality between women and men.
 
Vision

The EWL's mission is to work towards the promotion and respect for women’s human rights, by supporting diversity among women and equal opportunities between women and men. The EWL seeks to voice the concerns of member organisations across Europe by means of active lobbying, project-management, monitoring and awareness-raising across different policy areas. These include women’s economic and social position, women in decision-making, sexual and reproductive health and rights, immigration, integration and asylum. The EWL also works to combat violence against women, and manages a dedicated European Observatory on this issue. Furthermore, the EWL supports the use of gender mainstreaming for the effective incorporation of a women's rights perspective into all European policies. - Hämtad från EWL´s Facebook-sida.

Val till Europa-parlamentet 2014

Den 25 maj 2014 är det val till Europa-parlamentet. Då kan du välja vem som ska representera dig i Europaparlamentet åren 2014 - 2019. EU-upplysningen har Riksdagens uppdrag att informera om EU. Dags att skärpa bevakningen! Kolla även EU-portalen.

Jämställdhet och arbete för utrikes födda kvinnor?

5. september kl. 15 - 18. Open Space evenemang i Husby Träff, Edvard Griegsgången 9 (T-bana Husby, blå linje 11 mot Akalla, Stockholm).

ARRANGÖRER: SVERIGES KVINNOLOBBY & VARKEN HORA ELLER KUVAD 

Varannan Damernas

2. september - förslag till ny EU-lag för jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser

Europahuset, Plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm.

TEMA: Flickor med ADHD

De förbisedda. Serie (1-3) på Sveriges Radio, P1. Lyssna...

Surrogatmödraskap

Fruktbar fattigdom. Diskussionen pågår även i våra grannländer. Läs artikeln som visar till boken av Mala Wang-Naveen: "Den globale baby".

 

Sök på sidan

Bli medlem

se här! Det är viktigt att du tecknar medlemskap och betalar vår låga medlemsavgift. Vi redovisar årligen antal medlemmar när vi söker organisationsbidrag hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

KvinnorKan på Facebook Lokala föreningar i Sverige, se: Kontakta oss.

Saknar du nyhetsbrevet?

Kom ihåg att uppdatera med din aktuella  mail-adress. 

Nyhetsbrev


Prenumerera på KvinnorKans nyhetsbrev
Namn
Efternamn
E-postadress
Födelseår (endast för statistik)
Organisation

Vår policy för e-postadresser

Leveransformat


Kvinnlig rösträtt i Sverige

kan du läsa mer om här.

Kvinnorna och krisen

”Regeringen har framhållit att ökad jämställdhet har omedelbara ekonomiska fördelar och är en smart investering för framtiden. Det är en slutsats vi delar. Vi ser jämställdhet som en smart lösning på samhälleliga problem. Tyvärr är inte budgetpropositionens lösningar fullt så smarta som vi skulle önska”, Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Här kan du själv läsa Sveriges Kvinnolobbys jämställdhetsgranskning av budgetpropositionen 2013.

Lagstiftning och förarbeten

Sveriges Riksdag

Sök lagar och förordningar

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns både i tryckt och elektronisk form. Vid ändring av en lag eller en förordning ersätts den gamla texten med den nya. 
Lagar - Svensk författningssamling

De senaste årens tryckta SFS (från 1998:308) finns i PDF-format på regeringens webbplats.
Svensk författningssamling

På Riksdagsbiblioteket finns en fullständig samling av Svensk författningssamling i tryckt form. Om du inte vet vilket SFS-nummer en viss lag har kan du söka på ämnet för lagen i registerdelen och få hänvisning till författningens nummer.

Så funkar Riksdagen!

Få större inblick i hur Riksdagen arbetar!

Regeringskansliet

Lär mer om hur Regeringskansliet arbetar.

Regeringens kalendarium

Undrar du vad statsråden gör? Lite inblick kan du få genom att följa Regeringens kalendarium.

Så styrs Sverige

Lär mer om hur Sverige styrs!

Jämställ.nu

är ett verktyg for det dagliga arbetet med jämställdhet. Här hittar du bland annat aktuell information om vad som är på gång inom området, forskning, praktiska exempel och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med jämställdhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

UN Women

"In July 2010, the United Nations General Assembly created UN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

In doing so, UN Member States took an historic step in accelerating the Organization’s goals on gender equality and the empowerment of women."

Feministiskt initiativ 11/5

Äntligen är det dags för Feministiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Under en hel dag, den 11 maj kl. 10-17, arrangeras aktiviteter under parollen "Feminism - så funkar det".

Sveriges Kvinnolobby finns på plats med bokbord och arrangerar seminariet "Du! Nu! Tid för handling!" där Maria Sveland och Margareta Winberg samtalar om vad feminismen har att säga om vår egen tid och värld, och vad konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights kan resultera i.

Unga företagare

Unga företagare har både en högre tillväxtvilja och starkare framtidstro än äldre företagare. Det visar resultaten från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011.


Vanligare att unga driver företag inom tjänstesektorn.

 

 

 

 

 

Kvinnors företagande – konferens 26/4

"Nationell konferens fredagen den 26 april 2013. En hållbar tillväxt förutsätter att kvinnor och män som driver företag kan delta i näringslivet på lika villkor. En hållbar tillväxt förutsätter ett företagsfrämjande som omfattar alla affärsmodeller och affärsidéer som kan ge lönsamma affärer." 

Vårbudgeten 2013

Sveriges Kvinnolobby har granskat budgetpropositionen ur ett jämställdhetsperspektiv. Vår slutsats är att satsningarna kan leda till ökad ojämställdhet om regeringen inte hanterar kvinnors och mäns skilda villkor och behov. Vi undrar: På vilket sätt kan krisen lösas eller dess effekter dämpas om ojämställdheten ökar?

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

Skrivet av KvinnorKan | september 15, 2016

Läs mer på Regeringskansliets hemsidor här.
Läs mer om Sveriges Kvinnolobbys önskemål här.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Kvinnors pension – stor fråga i tiden

Skrivet av KvinnorKan | september 13, 2016

Läs Sveriges Kvinnolobbys remiss-svar:

Idag lämnar Sveriges Kvinnolobby sitt remissvar till regeringens Pensionsgrupp som haft i uppdrag att analysera pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att svenska kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män presenteras inga förslag till åtgärder. I ett orange kuvert skickar Sveriges Kvinnolobby tio förslag för mer jämställda pensioner. Satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas i höstbudgeten

Sveriges Kvinnolobbys tio förslag för jämställda pensioner:

 • Höjd garantipension (där en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå).
 • Förändring av indexeringen så att garantipensionen följer löneutvecklingen istället för prisutvecklingen.
 • Höjt bostadstillägg.
 • Reformering av tjänstepensionen så att konstruktionen inte fortsätter gynna män på bekostnad av kvinnor.
 • Att fler har kollektivavtal (och därmed får avsättning till tjänstepension).
 • Att lön och pension beskattas på samma sätt.
 • Avskaffande av jobbskatteavdraget.
 • Individualiserad föräldraförsäkring.
 • Heltid som norm på arbetsmarknaden.
 • Högre löner, tryggare anställningar, fler och mer hållbara jobb och förbättrad arbetsmiljö inom välfärden och kvinnodominerade sektorer.

KvinnorKan är medlem av Sveriges Kvinnolobby.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Tjänstepension – en faktor i ojämlika pensioner

Skrivet av Elisabeth Hammam | juni 27, 2016

Idag (2016-06-27) rapporterade Sveriges Radio att tjänstepensionen är en bov i dramat kring ojämlika pensioner mellan kvinnor och män. Att detta är en överraskning (!) – Vilket det inte borde vara. Visserligen framstår det att räkna ut sin framtida pension svårt för den enskilda, men myndigheter och institut borde inte haft svårt att bygga simuleringsmodeller och dra på kulramen och därigenom upptäcka effekterna. Det är nog snarare så att man blundat.
Det är ingen hemlighet att vi inte har de förväntade (?) jämställda lönerna som var förutsättningen för ett lyckad resultat av de beslut som lade grunden för den pension som idag rammar så många kvinnor. Man ville ha ut kvinnorna i arbetslivet för att öka den ekonomiska utvecklingen. Kvinnorna ställde upp med dubbelarbetet, ute och hemma. – Vad blev belöningen?
Korrigeringar är nödvändiga!

För att lära mer om regeringens insatser i frågan se här.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Årliga lönekartläggningar återinförs – viktigt steg för jämställda löner

Skrivet av KvinnorKan | juni 22, 2016

15:57-rörelsen välkomnar riksdagens beslut att återinföra årliga lönekartläggningar för jämställda löner. Lönekartläggningar är viktiga för att synliggöra och åtgärda löneskillnader mellan könen och 15:57-rörelsen har länge drivit krav på att de ska återinföras. Reglerna införs 1 januari 2017.

 

Igår röstade riksdagen igenom ändringar i diskrimineringslagen som bland annat innebär att de årliga lönekartläggningarna återinförs. 162 ledamöter röstade ja till förslaget, 112 röstade nej och 41 avstod från att rösta. Reglerna kommer att gälla alla arbetsgivare med minst tio anställda och införs från och med 1 januari 2017.

Återinförandet av de årliga lönekartläggningarna är ett viktigt steg i arbetet för jämställda löner. Fortfarande får kvinnor lägre ingångslöner än män och orättvisan förstärks genom hela arbetslivet. Granskningar har visat att där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner mindre än där metoden inte används. Bättre systematik i lönekartläggningsarbetet hos arbetsgivare kommer att innebära att många arbetstagare, i de flesta fall kvinnor, får sina löner justerade.

15:57-rörelsen gläds åt beslutet om årliga lönekartläggningar som kan innebära att utvecklingen mot jämställda löner snabbas på. Men vårt arbete för ekonomisk jämställdhet slutar förstås inte här. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 13,2 procent. Omräknat i tid innebär det att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:57, räknat på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17. 15:57-rörelsen kommer att finnas tills dess kvinnor får betalt till kl. 17:00.

För att ytterligare öka takten för jämställda löner kräver vi:

 1. En mer jämställd föräldraförsäkring
 2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
 3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Läs mer om 15:57-rörelsens arbete här: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/1552-lon-hela-dagen

Läs mer om riksdagens beslut här: http://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ett-overgripande-ramverk-for-aktiva-atgarder-i_H301AU10

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

Regeringens Att göra för kvinnors rättigheter

Skrivet av KvinnorKan | juni 14, 2016

KvinnorKan är medlem i Sveriges Kvinnolobby och har medverkat i arbetet att granska vad mer som behöver göras för att stärka  kvinnors plats i samhället.
Se mer på Sveriges Kvinnolobbys hemsida.

Ämne: Uncategorized | Kommentering avstängd

« Previous Entries